Capodastre

Capo G7th "Newport" - Kevuan Guitar Camp

 20€

Pour guitare folk (Grey)

Pour guitare folk (Black)

Capo G7th "Nashville" - Kevuan Guitar Camp

 16€

Pour guitare folk (Grey)

Pour guitare classique (Grey)

Pour guitare folk (Black)